logo
X

“อรรถวิชช์” ห่วงเงิน 5 แสนล้าน ถ้าบริหารไม่ดีมีทรุด เทียบไปสร้างมอเตอร์เวย์ได้อีกมาก

“อรรถวิชช์” ห่วงเงิน 5 แสนล้าน ถ้าบริหารไม่ดีมีทรุด เทียบไปสร้างมอเตอร์เวย์ได้อีกมาก – หากกระตุ้นได้จริงประเทศไทยไม่มีเจ๊ง

#topnewstv #อรรถวิชช์ #เศรษฐา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น