logo
X

“อ.ไชยันต์”โพสต์ 92ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐสภาจะถูกครอบงำไปด้วยกลุ่มคนมีเงิน?

“อ.ไชยันต์” โพสต์ 92 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หากเกิดการปกครองระบบรัฐสภาขึ้นในไทย รัฐสภาจะถูกครอบงำไปด้วยกลุ่มหรือพรรคของคนมีเงิน?

#topnewstv #ไชยันต์ #ช่อ

อัปเดตคลิปข่าว

อัปเดตรายการ TOPNEWS

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น